Mamy zaszczyt zaprosić na seminarium pt. „Żywność i żywienie w świetle badań interdyscyplinarnych” organizowane w ramach projektu „Społeczna percepcja zdrowej żywności w świetle interdyscyplinarnej pewności naukowej”.

grafika seminarium 6 marca

Tematyka żywności i żywienia staje się współcześnie przedmiotem coraz większego zainteresowania społecznego oraz naukowego. Rośnie świadomość w zakresie tego, jak istotny wpływ mają te kwestie na nasze zdrowie, samopoczucie i środowisko. Wraz ze wzrostem świadomości i zainteresowania tymi zagadnieniami rośnie też konieczność prowadzenia związanych z nimi badań naukowych. Co więcej, w naszej ocenie powinny być to badania interdyscyplinarne. Złożoność materii związanej z żywnością i żywieniem sprawia, że uzyskanie prawdy naukowej wymaga przyjęcia podejścia holistycznego i łączenia różnych dyscyplin naukowych.

Celem naszego spotkania jest nie tylko prezentacja wyników przeprowadzonych przez nas badań, ale również stworzenie przestrzeni do dyskusji i wymiany poglądów między przedstawicielami różnych dziedzin nauki oraz praktyki.

Data: 6 marca 2024 r.
Miejsce: Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Pałac Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Program

11:30-12:00 – Rejestracja uczestników

prof. dr hab. Maciej Perkowski, Fundacja Prawo i Partnerstwo / Europe Direct Podlaskie / Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, koordynator projektu Społeczna percepcja zdrowej żywności w świetle interdyscyplinarnej pewności naukowej

  • Zapotrzebowanie Doliny Rolniczej na badania interdyscyplinarne

Przemysław Adam Sarosiek, Podlaski Fundusz Ekosystem Dolina Rolnicza 4.0

  • Zawartość składników mineralnych w grzybach suszonych dostępnych w sprzedaży w europejskich sieciach handlowych

dr hab. Karolina Orywal, Zakład Diagnostyki Biochemicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  • Dieta a długowieczność

dr hab. Sylwia Naliwajko,  Zakład Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

13:30-13:45 – Przerwa kawowa

  • Pestycydy w owocach i warzywach – zagrożeniem dla zdrowia?

prof. dr hab. Bożena Łozowicka, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, TSD Białystok

  • Właściwości prozdrowotne  i antyzdrowotne orzechów

dr Piotr Iwaniuk, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, TSD Białystok

  • Wybrane aspekty jakości i bezpieczeństwa żywności funkcjonalnej

prof. dr hab. Katarzyna Socha, Zakład Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  • Innowacja produktowa – bogactwo ekologicznych liofilizatów z soku w kapsułce

Jan Skibicki,  gospodarstwo sadowniczo-szkółkarskie Sajsad

15:00 – LunchPartner wydarzenia:


Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności na adres e-mail: biuro@zdrowazywnosc.edu.pl
w terminie do 1. marca 2023 roku.