W jednym z największych i najbardziej prestiżowych wydawnictw naukowych na świecie (BRILL / Nijhoff) ukazała się monografia „The Disputed Białowieża Forest. Legal Remedies for the Protection of Cross-border Properities” (Sporna Puszcza Białowieska. Środki ochrony prawnej obiektów transgranicznych)której autorami są prof. dr hab. Maciej Perkowski i mgr Wojciech Zoń z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a współautorem prof. Przemysław Saganek z Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Profesor Perkowski, mgr Zoń, zdjęcie: Maciej Skindzier

Autorzy wszechstronnie zbadali i opisali polski spór o model ochrony Puszczy Białowieskiej, który został w znacznym stopniu umiędzynarodowiony. Jak podkreślają, odnieśli się do sporu w sposób konstruktywny i interdyscyplinarny, nie ograniczając się do wyrażania zaniepokojenia ochroną Puszczy w oparciu o standardowe środki prawne. 

– Pamiętam, że gdy zacząłem interesować się sporem powstałym na tle gradacji kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej, pojawiały się żartobliwe pytania, czy przypadkiem nie angażuję się w jakąś kampanię polityczną. Odpowiadałem wówczas z przekonaniem, że niestety, implikacje prawne tego sporu nas zaskoczą. Tak się też stało. Naturalne zagmatwanie tytułowego sporu wskutek wzmożonej debaty publicznej stanowiło wyzwanie dla prawników, by ustalić, jak jest i jak być powinno, a na bazie tych doświadczeń zaproponować rozwiązania prawne nie tylko dla Puszczy Białowieskiej, ale i dla innych bezcennych naturalnych dóbr transgranicznych – mówi prof. Maciej Perkowski. 

Autorzy konkludują, że w przypadku unikalnych, bezcennych dóbr transgranicznych należy zastosować adekwatne indywidualne rozwiązania w postaci porozumienia, otwartego na wiele podmiotów (zainteresowane państwa, organizacje międzynarodowe, a nawet społecznie odpowiedzialne prywatne korporacje).

– Zajmując się zasadą dobrego sąsiedztwa w prawie międzynarodowym, natrafiłem na wyjątkowy kazus, który nadal ewoluuje. Założę się, że jeszcze wiele czasu upłynie, zanim w Puszczy Białowieskiej zapanuje dobre sąsiedztwo – wskazuje mgr Wojciech Zoń, a prof. Perkowski dopowiada: Moim zdaniem, to właśnie Puszcza Białowieska będzie zalążkiem przyszłej normalizacji stosunków polsko–białoruskich, jakkolwiek abstrakcyjnie by to dziś wyglądało.

Wydawnictwo BRILL / NIJHOFF, w którym została wydana monografia pt. „The Disputed Białowieża Forest. Legal Remedies for the Protection of Cross-border Properities” znalazło się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, na poziomie II (300 pkt w przypadku nauk społecznych).

Publikacja dostępna jest stronie internetowej wydawnictwa BRILL / NIJHOFF: https://brill.com/display/title/62278