Prof. dr hab. Maciej Perkowski
Prof. dr hab. Maciej Perkowski

Prawnik, profesor nauk prawnych, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, prezes Fundacji Prawo i Partnerstwo. Kieruje Katedrą Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego na Wydziale Prawa UwB. Kierownik zespołu Europe Direct Podlaskie na zlecenie Komisji Europejskiej.

Profesor Perkowski to doświadczony naukowiec – to autor lub współautor ponad 200 publikacji, uczestnik kilkudziesięciu konferencji krajowych i międzynarodowych, doświadczony kierownik lub wykonawca w wielu projektach, w tym finansowanych z Narodowego Centrum Nauki i funduszy europejskich. Jego główne nurty badawcze obejmują prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiej i prawo stosunków międzynarodowych.

Współautor (wraz z mgr Wojciechem Zoniem z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, i prof. Przemysławem Sagankiem z Instytutu Nauk Prawnych PAN) monografii „The Disputed Białowieża Forest. Legal Remedies for the Protection of Cross-border Properities” (Sporna Puszcza Białowieska. Środki ochrony prawnej obiektów transgranicznych), która wydana została w jednym z największych i najbardziej prestiżowych wydawnictw naukowych na świecie (BRILL / Nijhoff).

Profesor Maciej Perkowski w ramach niniejszego projektu pełni rolę koordynatora, a także badacza w zakresie prawa i społecznej percepcji zdrowej żywności.