Mgr Wojciech Zoń
Mgr Wojciech Zoń

Prawnik, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik biura Fundacji Prawo i Partnerstwo.

Na co dzień pracuje w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego na Wydziale Prawa UwB oraz jako dyrektor ds. organizacji w Europe Direct Podlaskie.

Jest też ekspertem w Prawniczym Centrum Badań nad Edukacją na UwB. Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji naukowych z różnych obszarów prawa międzynarodowego i prawa UE. Uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach, seminariach czy spotkaniach naukowych oraz kilku projektach krajowych i międzynarodowych, w tym z obszaru edukacji i praw osób z niepełnosprawnościami.

Laureat nagrody Aktywny Student 2014/2015 Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej i organizacyjnej, laureat nagrody Santander Universidades 2015 Banku Zachodniego WBK za osiągnięcia w nauce i za zaangażowanie społeczne, laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP na rok akademicki 2015/2016 za wybitne osiągnięcia naukowe. Jako pracownik badawczo-dydaktyczny: Laureat stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2022 r.

W niniejszym projekcie pełni rolę analityka, badacza i trenera.

Więcej: https://prawo.uwb.edu.pl/mgr-wojciech-zon