Jakub Ali Farhan
Jakub Ali Farhan

współpracownik Fundacji Prawo i Partnerstwo od 2020 roku, doktorant III roku w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku.

Młodszy legislator w Rządowym Centrum Legislacji. Za swoje osiągnięcia w ramach studiów magisterskich otrzymał w 2018 roku stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Poza działalnością naukową zajmuje się również innymi kwestiami społecznymi.

W 2016 roku wziął udział w miesięcznym wolontariacie organizowanym przez European Voluntary Service (będący częścią programu Erasmus+), w 2017 roku uczestniczył w Dialogu Obywatelskim z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Płynnie posługuje się językiem
angielskim i hiszpańskim.