W komunikacie z marca tego roku Główny Inspektorat Sanitarny, zwracając uwagę na rosnącą liczbę sprzedawanych suplementów diety, przypominał, że suplement diety nie leczy i nie zapobiega chorobom, a służy uzupełnieniu diety w składniki odżywcze – w przypadku ich niedoboru. Wynika to z samej definicji suplementu diety, którą na gruncie prawa Unii Europejskiej określa dyrektywa 2002/46/WE. Pojęcie to rozumie się jako „środki spożywcze, których celem jest uzupełnienie normalnej diety i które są skoncentrowanym źródłem substancji odżywczych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub fizjologiczny”. Środek spożywczy jest pojęciem równoznacznym z pojęciem żywności.

suplementy grafika z pięcioma witaminami na białym tle

Warto o tym pamiętać. Postać, w której sprzedawane są suplementy diety, a mianowicie postać kapsułek, pastylek, tabletek, pigułek czy inne podobne formy, a także fakt, że dostępne są one w aptekach, sprawiają że łatwo jest popełnić błąd. Jednocześnie należy brać pod uwagę, że suplementy diety nie są dla naszego organizmu obojętne i stosowanie suplementów diety powinno się poprzedzić konsultacją z lekarzem lub farmaceutą, którzy ocenią, czy taki preparat jest właściwy dla danej osoby, biorąc pod uwagę, m.in. stan jej zdrowia, a także przyjmowane leki.

GIS podkreśla, że podstawą zdrowego stylu życia oprócz aktywności fizycznej jest urozmaicona, prawidłowo zbilansowana dieta. To właśnie dieta powinna być głównym źródłem witamin, składników mineralnych i innych składników odżywczych. Suplementy diety mogą jedynie ją uzupełniać, i to tylko w pewnych określonych przypadkach.

Źródła:
https://www.gov.pl/web/psse-sopot/suplementy-diety-to-nie-lekico-jeszcze-warto-o-nich-wiedziec

Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych