Mówi się, że to „dawka czyni truciznę”. Skoro zatem wiemy, że cukier może mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka, to czy da się określić „zdrową” porcję cukru w codziennej diecie? Takie pytanie do Europejskiego Urzędu ds. Żywności (EFSA) złożyły Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia i Szwecja, pytając o ocenę potencjalnych zagrożeń dla zdrowia konsumentów wynikających z nadmiernego spożycia cukrów.

EFSA podjęło się kompleksowej oceny bezpieczeństwa cukrów “dodanych” oraz “wolnych” w diecie i ich potencjalnego związku z problemami zdrowotnymi. Cukry “dodane” to cukry rafinowane stosowane w przygotowywaniu żywności. Zaś cukry “wolne” obejmują takie rodzaje cukrów jak te “dodane” oraz naturalnie występujące np. w miodzie lub sokach owocowych.

Mówiąc z kolei o „cukrach ogółem” mamy na myśli wszystkie cukry obecne w diecie, chociażby te występujące w owocach lub warzywach. Prof. Dominique Turck, przewodniczący panelu ekspertów ds. żywienia EFSA, który brał udział w badaniach i ich ocenie, stwierdził wraz z innymi badaczami, że spożycie dodawanych do produktów cukrów powinno być jak najniższe. Nie udało się jednak ustalić maksymalnego tolerowanego przez organizm spożycia cukrów w diecie, co było pierwotnym celem tych badań. Nie ma pewności naukowej co do ryzyka chorób przewlekłych u osób, których spożycie cukrów dodanych i wolnych wynosi poniżej 10% ich całkowitego spożycia energii.

Badania naukowców nie przyniosły ostatecznie oczekiwanych rezultatów. Jednak fakt pracy i badań jakich podjęło się EFSA, umożliwiły naukowcom określenie kluczowych luk badawczych i wyznaczenie kierunku dla dalszych badań. Do tej pory nie było wystarczającej woli, aby uzupełnić te braki i dane. Jak się okazuje, są one bardzo potrzebne w kontekście ustalenia tolerowanego maksymalnego poziomu spożycia cukrów w przyszłości.

Szczegółowe wyniki badania można znaleźć na oficjalnej stronie EFSA pod adresem: https://www.efsa.europa.eu/en/news/added-and-free-sugars-should-be-low-possible…


Źródło: EFSA, Added and free sugars should be as low as possible, https://www.efsa.europa.eu/en/news/added-and-free-sugars-should-be-low-possible?… (dostęp: 8 luty 2023 r.).