W tym miesiącu byliśmy świadkami kilkukrotnego pobicia globalnych rekordów temperatur. Do Polski również dotarły wyjątkowo upalne dni. W czasie takich warunków pogodowych utrzymywanie odpowiedniego nawodnienia organizmu staje się niezwykle istotne dla naszego zdrowia i samopoczucia. Woda odgrywa kluczową rolę w regulacji temperatury ciała, transportowaniu składników odżywczych, eliminacji toksyn i utrzymaniu odpowiedniego poziomu nawilżenia skóry. Przez to, aby czuć się dobrze i utrzymać zdrowie, musimy dostarczać organizmowi odpowiednią ilość płynów, zwłaszcza w okresach wzmożonego wysiłku fizycznego lub ekstremalnych warunków atmosferycznych. W takich momentach dostęp do czystej i bezpiecznej wody pitnej staje się szczególnie ważny. Nie dziwi zatem, że woda jest przedmiotem wieloaspektowej regulacji prawnej. Prawo Unii Europejskiej reguluje kwestię wody w wymiarach takich jak: jakość i bezpieczeństwo, etykietowanie, reklamę oraz swobodę przepływu produktów na rynku wewnętrznym, a także jej dostępność.

grafika z wodą

W przestrzeni publicznej w ostatnich latach organizacje pozarządowe postulowały wprowadzenie rozwiązań mających na celu zwiększenie dostępności wody. Nieobojętne na te ruchy pozostały również instytucje UE. Przykładowo w komunikacie z 19 marca 2014 roku w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Dostęp do wody i kanalizacji jest prawem człowieka! Woda jest dobrem publicznym, nie towarem!” Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie do zapewnienia dostępu do minimalnej ilości wody dla wszystkich obywateli zgodnie z zaleceniami WHO. Postulaty poprawy dostępności wody zmaterializowały się w uchwalonej w 2020 roku dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z kranu jest tania i przyjazna dla środowiska. W celu zachęcenia ludzi do picia wody z kranu zamiast wody butelkowanej wprowadzone zostały m.in. bardziej restrykcyjne normy dotyczące jakości wody. Dążono również do poprawy dostępności do wody w miejscach publicznych. Zgodnie z dyrektywą „[w] celu upowszechniania korzystania z wody z kranu przeznaczonej do spożycia przez ludzi państwa członkowskie zapewniają urządzenia do poboru wody w przestrzeniach publicznych na zewnątrz i w budynkach, tam gdzie jest to technicznie wykonalne, w sposób proporcjonalny do zapotrzebowania na takie środki oraz przy uwzględnieniu szczególnych warunków lokalnych, takich jak klimat i geografia”. Państwa członkowskie mogą również zastosować następujące środki, aby upowszechniać korzystanie z wody z kranu przeznaczonej do spożycia przez ludzi: szersze informowanie na temat najbliższych urządzeń do poboru wody na zewnątrz i w budynkach; organizacja  kampanii informacyjnych dotyczących jakości takiej wody; zachęcanie do udostępniania takiej wody w budynkach administracji publicznej i użyteczności publicznej; zachęcanie do nieodpłatnego lub po uiszczeniu drobnej opłaty za usługę udostępniania takiej wody klientom w restauracjach, w punktach gastronomicznych i cateringowych.

Państwa członkowskie powinny były wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania powyższych przepisów do 12 stycznia 2023 roku. Czy już dostrzegli Państwo skutki ich wprowadzenia w swojej najbliższej okolicy?

Gorące temperatury, jak w ostatnich dniach, oznaczają zwiększone ryzyko odwodnienia. Pamiętajmy o piciu wystarczającej ilości wody i dbajmy o nasze zdrowie każdego dnia.

Źródła: https://www.consilium.europa.eu/safe-and-clean-drinking-water-council-approves-provisional…lity-standards/

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz. Urz. L 435 z 23 grudnia 2020, str. 1.