logo FPiP

Fundacja Prawo i Partnerstwo oraz EUROPE DIRECT Podlaskie zapraszają na seminarium „Prawne uwarunkowania społecznej percepcji zdrowej żywności”. Podczas wydarzenia eksperci zaprezentują prawne aspektu tego, co powoduje, że żywność jest postrzegana jako „zdrowa”. To nie tylko okazja do zdobycia ważnej dziś wiedzy, ale także szansa na wspólne poszukiwanie sposobów doskonalenia prawnego statusu zdrowej żywności.

Zdrowa żywność przestała być jedynie narzędziem marketingowym i kaprysem nielicznych, stając się istotnym zagadnieniem, które coraz częściej przyciąga uwagę różnych interesariuszy. Jest to kwestia o kluczowym znaczeniu zarówno dla świadomych konsumentów, dbających o własne zdrowie, jak i przedsiębiorców, pragnących sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na produkty prozdrowotne. Dodatkowo jest to istotny przedmiot zainteresowań organów państwowych, które są zobowiązane do troski o zdrowie publiczne.

Data:            5 grudnia 2023 r.
Miejsce:       Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok, AULA, (sala nr 104)

Program

11:15-12:00 – Rejestracja uczestników
12:00-12:20 – Otwarcie seminarium i wstęp do części wykładowej

prof. dr hab. Maciej Perkowski, koordynator projektu Społeczna percepcja zdrowej żywności w świetle interdyscyplinarnej pewności naukowej

12:20-14:30 – Część wykładowa

 • Standardy Kodeksu Żywnościowego oraz ich skutek w unijnym i polskim porządku prawnym
  prof. KAAFM dr hab. Tomasz Srogosz, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, autor wielu monografii m. in. z zakresu prawa międzynarodowego czy zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • Kontrola urzędowa żywności z Ukrainy – przegląd procedur i legislacji w zestawieniu z przekazem medialnym
  Anna Gembicka, doktorantka na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
 • Certyfikacja opakowań a bezpieczeństwo żywności
  dr Wioleta Hryniewicka-Filipkowska, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
 • Podatek cukrowy i inne rozwiązania podatkowe wpływające na percepcję zdrowej żywności
  Łukasz Presnarowicz, asystent w Katedrze Prawa Podatkowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
 • Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne jako instytucja kształtująca percepcję zdrowej żywności
  Jakub Ali Farhan, doktorant w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
 • Regionalna oferta wsparcia przedsiębiorców w celu wzmacniania ich potencjału innowacyjnego
  Iwona Siembida, specjalista ds. produktów MŚP, Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

14:30-15:00 – Dyskusja, podsumowanie i zakończenie obrad.

EUROPE DIRECT Podlaskie oraz Enterprise Europe Network

logo ED Podlaskie
logo EEN

Pobierz program wydarzenia w PDF