O tym, czym jest Kodeks Żywnościowy i jaki ma wpływ na unijny oraz polski porządek prawny, o tzw. zdrowej żywności i tej niezdrowej albo
fałszowanej, o międzynarodowych bataliach, o świadomych zakupach i czytaniu etykiet oraz o tym… jak szybko zrobić kopytka mówi prof.
KAAFM dr hab. Tomasz Srogosz, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w rozmowie pt. „Czy wiesz, co jesz – czyli dlaczego warto znać Kodeks Żywnościowy”.

– Według aktów prawa Światowej Organizacji Handlu, każde państwo, ale też Unia Europejska jako członek WTO, ma obowiązek opierać swoje
normy bezpieczeństwa żywności na normach Kodeksu Żywnościowego. To nie znaczy, że my mamy – jako Polska, jako Unia Europejska –
wprowadzać te normy jeden do jednego. Natomiast musimy dostosować nasze normy żywności do standardów Kodeksu Żywnościowego, tak żeby
standardy naszej żywności polskiej nie stanowiły barier w handlu międzynarodowym – mówi prof. Tomasz Srogosz.

Podcast powstał w ramach projektu „Społeczna percepcja zdrowej żywności w świetle interdyscyplinarnej pewności naukowej”.

Zapraszamy do słuchania.