Fundacja Prawo i Partnerstwo, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Podlaski Klub Biznesu, Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku, Europe Direct Podlaskie, przy patronacie honorowym Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zapraszają na Seminarium „Społeczna percepcja zdrowej żywności – interdyscyplinarnie ku równoważeniu rynku” zorganizowanym w formule „Seminarium Prawnego dla Biznesu.

Spotkanie odbędzie w czwartek, 23 marca 2023 r., w Sali Rady Wydziału Prawa (314) przy ulicy Mickiewicza 1.

grafika z zaproszeniem

SEMINARIUM

Społeczna percepcja zdrowej żywności – interdyscyplinarnie ku równoważeniu rynku
w formule „Seminarium Prawnego dla Biznesu”

11:00-12:00 – Rejestracja uczestników**

12:00-12:20 – Otwarcie i powitanie uczestników

  • Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr. hab. Mariusz Popławski
  • Prezes Fundacji Prawo i Partnerstwo prof. dr. hab. Maciej Perkowski

12:20-14:30 – Część wykładowa

  • Sekretarz Stanu Anna Gembicka (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) – „Zdrowa żywność a gospodarka z perspektywy Polski i Unii Europejskiej”
  • Prof. dr hab. Maciej Perkowski (Uniwersytet w Białymstoku / Fundacja Prawo i Partnerstwo / Europe Direct Podlaskie) – „Społeczna percepcja zdrowej żywności w świetle interdyscyplinarnej pewności naukowej – motywy i założenia projektu”
  • Mgr Jakub Ali Farhan (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku) – „Zdrowa żywność w opinii społeczeństwa, a w szczególności przedsiębiorców”
  • Dr hab. Katarzyna Socha oraz dr Konrad Mielcarek (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) – „Problematyka zdrowej żywności w świetle badań z obszaru nauk o zdrowiu”
  • Prof. dr hab. Bożena Łozowicka, prof. IOR-PIB dr hab. Piotr Kaczyński oraz mgr Piotr Iwaniuk (Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy) – „Zdrowa żywność w aspekcie stosowania pestycydów w rolnictwie”
  • Dr Karolina Zapolska (Uniwersytet w Białymstoku) – „Eko, bio… czyli o oznakowaniu produktów spożywczych – wybrane problemy prawne i praktyczne”

14:15-15:00 – Sesja pytań i odpowiedzi

15:00 – „Zdrowa żywność do zjedzenia” – poczęstunek w restauracji „Na prawo”

Pobierz program seminarium w PDF

Serdecznie zapraszamy!

Gości prosimy o potwierdzenie swojej obecności poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail.
Formularz rejestracji do pobrania w pliku PDF
Formularz rejestracji do pobrania w pliku WORD

Osobom, które się zarejestrują, ale nie będą mogły fizycznie uczestniczyć w seminarium
na wskazany (w formularzu adres e-mail) zostaną przesłane materiały oraz link z relacją audio-wizualną. 


* Organizatorzy zastrzegają możliwość wprowadzania zmian w programie wydarzenia
** Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc pierwszeństwo będą miały osoby, które wcześniej dokonają zgłoszenia uczestnictwa w seminarium na zasadach określonych przez Organizatorów