Zapraszamy na seminarium „Zdrowa żywność – od rekomendacji do samoregulacji”, realizowane w ramach projektu „Społeczna percepcja zdrowej żywności w świetle interdyscyplinarnej pewności naukowej”, które odbędzie się 20 maja 2024 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

grafika-www-seminarium-maj

Obecnie obserwujemy rosnące zainteresowanie konsumentów zdrową żywnością, co wynika z coraz powszechniejszej tendencji do dbania o zdrowie. To zainteresowanie znajduje swoje odzwierciedlenie w działaniach przedsiębiorstw, które starają się, aby ich produkty spełniały najwyższe standardy jakości i były zgodne z zasadami zdrowego odżywiania. Niektóre firmy decydują się nawet na podjęcie działań związanych z regulacjami dobrowolnymi, takimi jak samoregulacja lub współregulacja.

Jednak aby wdrożyć te regulacje, niezbędne są wyniki badań naukowych. Stąd inicjatywa organizacji niniejszego seminarium. W pierwszym panelu, „O zdrowej żywności w teorii i praktyce”, przedstawimy rekomendacje wynikające z projektowych badań interdyscyplinarnych. Ponadto w tym panelu będziemy gościć Katarzynę Bosacką, znaną m.in. z programu „Wiem, co jem”, która na co dzień popularyzuje wiedzę na temat zdrowego odżywiania. W drugim panelu, „Samoregulacja w obszarze zdrowej żywności”, będziemy mieli okazję wysłuchać wykładu specjalistki w obszarze samoregulacji w sektorze żywnościowym, dr Justyny Nowak. Dr Nowak przedstawi referat pt. „Czy tylko sygnatariusze mają przestrzegać Kodeksów Dobrych Praktyk? – rozszerzona skuteczność samoregulacji na przykładzie branży spożywczej”.

Po referacie rozpocznie się panel dyskusyjny, w którym wezmą udział naukowcy z różnych dziedzin oraz cała publiczność, aktywnie angażując się w dyskusję na temat samoregulacji w branży spożywczej i jej znaczenia dla konsumentów oraz producentów. W tym panelu porozmawiamy o tym, jak wyniki badań naukowych mogą znaleźć odzwierciedlenie w regulacjach dobrowolnych, służąc społeczeństwu. Omówimy, w jaki sposób nauka może wspierać tworzenie standardów oraz norm etycznych w sektorze żywnościowym, oraz jakie korzyści niesie to dla przedsiębiorców i konsumentów. Przyjrzymy się również, jak badania naukowe mogą być podstawą dla samoregulacji, jakie wyzwania stoją przed ich implementacją, a także jak zaangażowanie konsumentów oraz producentów może wpływać na skuteczność i zakres takich regulacji.

Dołącz do nas, aby dowiedzieć się więcej o zdrowej żywności i samoregulacji, a także podzielić się własnymi poglądami i obserwacjami oraz aktywnie uczestniczyć w dyskusji!


Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności na adres e-mail: biuro@zdrowazywnosc.edu.pl
w terminie do 19 maja 2024 roku.