prof. dr hab. Bożena Łozowicka
prof. dr hab. Bożena Łozowicka

Pracownik naukowy Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, kierownik Terenowej Stacji Doświadczalnej w Białymstoku. Autorka i współautorka ponad 350 publikacji naukowych, w tym 87 publikacji ze współczynnikiem Impact Factor z obszaru bezpieczeństwo żywności i pasz, chemia analityczna, ekotoksykologia, ochrona roślin, rolnictwo, chemia pestycydów, ocena ryzyka, toksykologia. (Sumaryczny IF 184,776; liczba cytowań Web of Science 1863; Indeks Hirscha 21).

Członek Rady Naukowej Programu FoodRentgen. Przewodnicząca Komisji ds. środków ochrony roślin przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Członek Grupy tematycznej ds. jakości żywności przy Urzędzie Marszałkowskim woj. Podlaskiego oraz Zespołu Doradczego do Spraw Rozwiązania Problemów Wsi przy Wojewodzie Podlaskim. Ekspert Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority, EFSA).