dr hab. n. med. Karolina Orywal
dr hab. n. med. Karolina Orywal

Adiunkt naukowo-dydaktyczny Zakładu Diagnostyki Biochemicznej UMB. Współautorka monografii “Diagnostyka laboratoryjna w dietetyce”, zawierającej zagadnienia dotyczące żywności, jej wartości odżywczej oraz zalecenia żywieniowe dla osób z problemami zdrowotnymi oraz zainteresowanych profilaktyką zdrowotną.

Wykładowczyni na kierunku lekarskim, analityka medyczna oraz psychodietetyka. Autorka publikacji z zakresu zaburzeń enzymatycznych w chorobach nowotworowych i nienowotworowych, zawartości pierwiastków śladowych toksycznych i antyoksydacyjnych w różnych materiałach biologicznych a także żywności, jak również wpływu stosowania probiotyków na parametry składu ciała, sprawność krążeniowooddechową oraz stan zapalny u biegaczy.

Jej dorobek naukowy obejmuje 62 publikacje o sumarycznej punktacji IF=108,732, punktacji MNiSW=2193, h-index =12.