Dr hab. Katarzyna Socha
Dr hab. Katarzyna Socha

Kierownik Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB. Wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN. Członek Zespołu Analityki Żywności, Surowców i Produktów Żywnościowych Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Członek Sekcji Nauk o Żywieniu i Żywności Oddziału PAN w Olsztynie i Białymstoku. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych (Przewodnicząca Oddziału w Białymstoku). Członek track committee 14 European Nutrition Conference (Belgrade, 2023) w zakresie tematyki bioróżnorodności oraz zrównoważonego rozwoju w żywieniu człowieka.

Dorobek naukowy obejmuje publikacje z zakresu oceny jakości i bezpieczeństwa żywności oraz suplementów diety, wpływu nawyków żywieniowych na stężenie wybranych pierwiastków i status antyoksydacyjny w materiale biologicznym w przebiegu różnych schorzeń, oceny sposobu żywienia ludności w różnych grupach wiekowych.

Współautor 2 patentów. Udokumentowana współpraca z przemysłem w zakresie B+R: opracowywanie lub udoskonalanie receptur produktów o działaniu prozdrowotnym, dedykowanych dla dzieci i dorosłych oraz ocena jakości zdrowotnej żywności: sprzedaż praw do know-how, umowy licencyjne, usługi badawcze i komercjalizacyjne dla firm z sektora przemysłu spożywczego.

Kierownik lub wykonawca 3 projektów, finansowanych ze źródeł zewnętrznych (MNiSW, KBN, NCN), o tematyce związanej z jakością żywności, wpływem składników żywności na zdrowie a także dwóch projektów w zakresie badań przedwdrożeniowych, dotyczących projektowania żywności funkcjonalnej, w ramach „Inkubatora Innowacyjności 4.0”

Staże naukowe w: Firat University in Elazig, Department of Animal Nutrition, Turcja (2007), University of Natural Resources and Life Sciences, Department of Chemistry; Austrian Centre of Industrial Biotechnology, Austria (2012), Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi,  Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska (2013, 2015).